Slovenský Červený kríž

Predseda: Ing. Andrea Heclová

Pokladník: Gabriela Racková

Kontrolór: Mária Danielová

Dvanásta hodina

Bije dvanásta hodina,

darca krvi je hrdina.

Kvapka naša kamarátka,

pomáha vždy v pravý čas.

Objaví sa tam, kde treba,

kedykoľvek, zas a zas.

Darcova krv potíšku,

na transfúznej stanici,

uložená vo vrecúšku,

oddychuje v polici.

Keď pravý čas odbije,

a to lekár dobre vie,

krv z vrecúška použije,

a človek hneď ozdravie.

No nie je to malý zázrak,

vzácnym darcom krvi byť?

Skúsme všetci s kvapkou krvi,

úprimne sa priateliť.