OZ Hrádocká Venuša

Výbor:

Predseda -> Branislav Jakab

Podpredseda -> Ing. Andrea Heclová

Hospodár -> Martina Muchová

Členovia -> Mgr. Viera Flotischlerová, Ing. Mária Grácová