Denné centrum pre seniorov

Predseda: Alžbeta Jakabová

Tajomník: Magdaléna Hamarová

Pokladník: Viera Lörincová

Členovia výboru: Mária Tamaškovičová, Jozef Žlkovan

Kontrolór: Jozef Lörinc