Materská škola

Trieda Slniečok:

Triedne učiteľky: Erika Letková, Mária Okošiová

Adresa: Topoľová 33

Tel. číslo: 035/650 2925

Riaditeľstvo:

Materská škola - riaditeľstvo
Mostná 1, 942 01 Šurany
e-mail: msmostna1@gmail.com
Tel. číslo: 035/6503125