Kultúrne pamiatky

Zámeček

Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok, pri rieke Nitra (Čierna voda). Právom je nazývaná "Slovenskou Trójou", patrí medzi najväčšie archeologické náleziská v Strednej Európe. Vzácnym nálezom je plastika sediacej ženy "Hrádockej Venuše - Magna Mater". Dnes sa v lokalite buduje nový archeopark, v ktorej zatiaľ nájdete 7 nových náučných tabúľ o lokalite Zámeček.

Socha Hrádockej Venuši


Autor: akademický sochár Jaroslav GUBRIC
Dátum odhalenia: 10.5.1998
Rozmery: výška s podstavcom 2,7 m
Umiestnenie: park v centre Nitrianskeho Hrádku

Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Kaplnka Lurdskej Panny Márie

Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok. V roku 1921 ju dal postaviť Wittek Károly a manž. Mária rod. Czviková z vďačnosti za uzdravenie.

Kostol sv. Martina

Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok. Pôvodná stavba pochádza z 18. storočia. V rokoch 1972-1974 bola postavená nová veža. V roku 2000 bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia a prestavba.