Dobrovoľní hasiči

Predseda: Pavol Cvik

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom

život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou

vráť im čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen